Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ενσωματωμένο σύστημα έναυσης

Καταναλωτικά προϊόντα

OSRAM DULUX SUPERSTAR

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι για οικιακή χρήση

Επαγγελματικά προϊόντα

OSRAM DULUX INTELLIGENT

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι για ειδικές επαγγελματικές χρήσεις

OSRAM DULUX PRO

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι για επαγγελματικές χρήσεις

LED Floater Headline