Μικρολιθογραφία

Απαλλαγή από προβλήματα και υψηλή ακρίβεια: θεαματική απόδοση σε κάθε εύρος φάσματος
Ισχυρή απόδοση και κρυστάλλινη καθαρότητα: συναρπαστικές τηλεοπτικές εικόνες υψηλής ποιότητας
Απόλυτη ισχύς και εξαιρετική ακρίβεια: υπεριώδες φως υψηλής έντασης
LED Floater Headline