Φροντίδα ζώων

Καλή διαβίωση ζώων και καθαριότητα: Αποφεύγει τους δυνητικά επιβλαβείς μικροοργανισμούς
Φωτισμός φυσικός και ανάλογα με το είδος: ιδανικές συνθήκες για την εκτροφή ζώων
Ευελιξία ανάλογα με το είδος: βέλτιστη θέρμανση και υγιής ανάπτυξη

Ειδικοί λαμπτήρες: Αναζήτηση διανομέων

LED Floater Headline